Chuyên mục: Lớp Nhạc Lý

  • Lớp nhạc lý

    Lớp nhạc lý là bộ môn cơ bản bạn cần có lý thuyết để chơi được đàn. Không chỉ ca sĩ, nhạc công, nhạc sĩ …. bắt buộc học. Mà mỗi học viên cũng nên trang bị thêm kiến thức này. Như vậy chơi được nhạc cụ một cách dễ dàng. Khi đó bạn có […]
    Xem thêm
0949750687
0949750687