Lớp hòa âm

Chương trình hòa âm dựa trên giáo trình Hòa thanh Jazz ứng dụng cho nhạc nhẹ. Giúp học viên xây dựng hệ thống lý thuyết hợp âm, âm ngoài hợp âm, quan hệ chức năng các bậc. Lý thuyết chuyển điệu, hoán chuyển thể điệu (Modal Interchange). Các quan niệm hợp âm trung tính, hai tầng, cấu trúc không đổi trong Jazz đương đại.

Tiếp tục kiến thức Nhạc lý 2, lớp Hòa âm (Harmony) 1 giúp học viên phát triển lý thuyết hợp âm ba, hợp âm bảy, điệu thức, giai kết cũng như nắm vững lý thuyết về hòa thanh trưởng. Bước đầu hình thành và phát triển kỹ năng viết, sáng tác, đặt Hòa thanh, phối khí cho nhạc nhẹ ngày nay.

Đối tượng:

  • Dành cho những người đã có kiến thức nền tảng khi chơi đàn

Hiệu quả:

  • Cung cấp đầy đủ các kiến thức về cách xác định hợp âm giúp các bạn biết được tất cả các hợp âm
    Cung cấp các thủ thuật để các bạn có nhiều sự lựa chọn đi hòa âm hơn khi đệm hát như: Thủ thuật song song, thủ thuật đảo pass, thủ thuật V-I v.v..
    Đưa ra các ví dụ minh họa để làm sáng tỏ vấn đề cho các thủ thuật khi đi hòa âm
    Cung cấp một vài hòa âm phổ biến khi intro hoặc kết thúc bài hát
    Cung cấp kiến thức sử dụng tất cả các hợp âm từ cơ bản đến nâng cao như 7 – 9 – 11 – 13 – sus

Leave Comments

0949750687
0949750687